Linnéuniversitetet – Studerandeavdelningen

Informationsfilm producerad åt Linneuniversitetet hösten/vintern 2011. För publisering på webb samt för visning på introduktionsträffar med nya studenter.
Produced in the late 2011. Information for students of Linnaeus University.

Kund:
Linnèuniversitetet

Koncept&idé:
Transistor Film

Produktion:
Transistor Film

Skriv ny kommentar