Swedish Incubators & Science Parks – Årsmöte i Kalmar 2011

Inspelad under SISPs årsmöte i Kalmar sommaren 2011. Vi producerade en återblicksfilm för deltagarna och en presentationsfilm om SISP.


Kund:
Swedish Incubators & Science Parks
Idé&Koncept:
Transistor Film
Produktion:
Transistor Film

Skriv ny kommentar